Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon

Bölümün Vizyonu; ulusal düzeyde acil yardım ve afet yönetimi eğitimi, araştırma, alanda lider olmak, uluslararası düzeyde önde gelen lisans eğitimi arasında yer almaktır.

TR