Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Sosyal Hizmet

Sosyal hizmet bölümü,  insan odaklı, bireylerin hayat kalitesini yükseltmek ve sosyal refah düzeyini olabildiğince iyileştirmek için çalışan, aile, çocuk, yaşlı, kadın vb. gruplarda meydana gelen sosyal sorunları inceleyen, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarla iç içe olan bir alandır.
Sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen,  sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, çeşitli boyutlarda toplumsal sorunlar yaşayan bireylere, ailelere ve toplumlara gerekli hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek bu programın amacıdır.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal Hizmet Programımızın mezunları üniversite eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazanmış, etik değerlere önem veren, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ve kültürel gelişim sağlayacak nitelikte, toplumun ihtiyacı olan kaliteli ve güvenli sosyal hizmet sunumunu gerçekleştirecek beceriye sahip olarak mezun olacaklardır.
TR