Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Hemşirelik

Sağlık bakım ekibinin bir üyesi olarak birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu kaliteli ve güvenli bakımı verebilecek yetkinliğe sahip,  bilimsel kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, insan haklarına saygılı, etik değerlere önem veren, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerisine sahip, toplumsal sorumluluk bilincine sahip hemşireler yetiştirmek bu programın amacıdır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde Hemşirelik lisans programımızın mezunları; teorik dersler, laboratuvar ve uygulama alanlarından oluşan üniversite eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazanarak, etkili iletişim kurabilen, sosyal ve kültürel gelişim sağlayacak, hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirecek beceriye sahip olarak mezun olacaklardır.

Ülkemiz sağlık turizmi konusunda bulunduğu bölgede önde gelen ülkelerden olup yurtdışından sürekli olarak tedavi için ziyaret edilmektedir. Malatya ili Doğu Anadolu bölgesini, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerine bağlayan önemli demiryolu ve karayollarının kavşak noktası olması, çok sayıda özel hastaneye sahiplik yapması, İnönü Üniversitesine bağlı bünyesinde dünyanın en önde gelen Karaciğer Nakil Enstitüsü’nü barındıran ve bölgenin en büyük onkoloji hastanesine sahip Turgut Özal Tıp Merkezi ve konaklama tesisleri ile sağlık turizmi alanında bölgesinde önemli bir merkez konumundadır.

TR