Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Hakkımızda

Fakültemiz üniversitemizin misyonuna uygun olarak sağlık alanında ülkemizin istikbali ve istikrarı için çalışmayı görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, etik değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen uluslararası düzeyde nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla, 28 Mart 2020 tarihli 31082 sayılı resmi gazetede ilan edilerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bünyesinde kurulmuştur.

TR