Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Gerontoloji

Gerontoloji yaşlılık ve yaşlanmanın bilimidir. Gerontoloji, yaşlanma süreçlerine müdahale edebilmenin yollarını aramakta olan bilim dallarından bir tanesidir. Yaşlı nüfusunun, toplam nüfusa oranının her geçen gün arttığı dünyada, yaşlıların yalnızca hastalık nedeniyle sağlık bakımı değil aynı zamanda sosyal hayattan izole ve başkalarına bağımlı olmadan yaşamını sürdürülebilmesi için sosyal yönden desteklenmesi gerekmektedir. Gerontoloji multidisipliner, teorik ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Gerontolojİ Bölümü mezunları hastaneler, klinikler, bakımevleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, bakanlıklar (sağlık, aile ve sosyal politikalar gibi), huzurevleri, aile danışma merkezleri, gündüz bakımevleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, yeni hizmet/ürün geliştiren firmalar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve evde bakım hizmetlerinde çalışmaktadır. Gerontolojide teorik ağırlıklı çalışmalar yapacak bilim insanlarına da ihtiyaç olduğu için, isteyen gerontologlar Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapabilirler.

TR