Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Prof. Dr. Abuzer GÜNDÜZ Dekan V.
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Neşe KARAKAŞ Dekan Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Murat ALADAĞ
Üye Prof. Dr. Gökhan SÖĞÜTLÜ
Üye Prof. Dr. Ergün KUTLUSOY
Üye Doç. Dr. Onur ÖZTÜRK
Üye Doç. Dr. Mehmet KELLEŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Bilsev DEMİR
Raportör Zerrin GÜRER Fakülte Sekreteri 

TR