Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Abuzer GÜNDÜZ

Dekan Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Neşe KARAKAŞ

Dekan Yadımcısı

Üye

Prof. Dr. Murat ALADAĞ

Üye

Üye

Prof. Dr. Gökhan SÖĞÜTLÜ

Üye

Üye  Prof. Dr. Ergün KUTLUSOY

Üye

Üye

Doç.Dr. Onur ÖZTÜRK

Üye

Üye

Doç.Dr. Mehmet KELLEŞ

Üye

Üye Dr. Öğr. Üyesi Neşe KARAKAŞ
Bölüm Başkan V.

Üye

 

 Dr. Öğr. Üyesi Bilsev DEMİR ( Bölüm Başkanı V.Üye)

üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül ARSLAN (Bölüm Başkanı V.)

üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÖZDEMİR (Üye)

üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Mert KARTAL( Bölüm Başkanı)
üye
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül ARSLAN

 

Raportör

Nail KORKMAZ

Fakülte Sekreteri

   
   

TR