Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Neşe KARAKAŞ

Dekan Yardımcısı

TR