Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik, gıdanın tüm yönlerine ve insan vücudu üzerindeki etkilerine odaklanan Tıp’ın bir alt disiplinidir. Bu program, gıda yönetimi ve sağlıklı gıda yoluyla sağlığın teşviki üzerine odaklanmıştır. Bu temelde, insanların sağlıklı beslenmeleri ve beslenme ile genel sağlık arasında iyi bağlantılar kurmasına yardımcı olma ve genel refahı artırma yollarında ileri düzeyde bir öğrenmeyi içerir.
Toplumun ihtiyacı olan kaliteli ve güvenli beslenme ve diyet bilimi desteği hizmeti sunabilen, sağlık sorunlarını teşhis ve tedavi eden, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerisine ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip diyetisyenler yetiştirmek bu programın amacıdır.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Programı mezunları üniversite eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazanmış, etik değerlere önem veren, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ve kültürel gelişim sağlayacak nitelikte, beslenme ve sağlık uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirecek beceriye sahip olarak mezun olacaklardır.
TR