Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Başkan : Prof. Dr. Abuzer GÜNDÜZ (Dekan)

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Neşe KARAKAŞ (Bölüm Başkanı)

Üye : Dr. Öğr .Üyesi Bilsev DEMİR (Bölüm Başkanı)

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÖZDEMİR (Öğretim Üyesi)

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Tuğba MENEKLİ (Öğretim Üyesi)

 

 

 

TR