Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Danışma Kurulu

BİRİM DANIŞMA KURULU

Başkan : Prof.Dr. Abuzer GÜNDÜZ (Dekan)
Üye : Dr.Öğr.Üyesi Bilsev DEMİR (Bölüm Başkanı)

Dış Paydaşlar:

Acil Yardımve Afet Yönetimi Bölümü
Cebrail TOPRAK(Şanlıurfa İl Sağlık Müd. Verimlilik ve Kalite İl Direktörü)

Hemşirelik Bölümü
Derya KARAKAYA (Ankara Pursaklar Devlet Hastanesi Yara ve Stoma Bakım Hemşiresi)

Sosyal Hizmet Bölümü
Doç.Dr.Ergün HASGÜL (Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bircan ULAŞ KADIOĞLU (Osmaniye Korkut Ata Üniv. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı)

TR