Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Fakülte Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetim Belgesi

Birim Risk Koordinatörü (BRK) Birim Risk Çalışma Grubu (BRÇG)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇETİNTAŞ

ahmet.cetintas@ozal.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Havva Esra TÜTÜNCÜ

Esra.tutuncu@ozal.edu.tr

Arş. Gör. Kerim Kaan GÖKÜSTÜN

kerimkaangokustun@ozal.edu.tr

Arş. Gör. Hatice ÇAKIR

hatice.cakir@ozal.edu.tr

TR