Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Tanıtımı

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜM TANITIMI

Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümü üniversitemizin misyonuna uygun olarak sağlık alanında ülkemizin istikbali ve istikrarı için çalışmayı görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, etik değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen uluslararası düzeyde nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla, 28 Mart 2020 tarihli 31082 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı “Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü” kurulmuştur.

Bu programın amacı mezunlarını, Egzersiz ve Spor Bilimleri sağlık ile spor arasındaki etkileşim ile sporun ve fiziksel aktivitenin bilimsel temellerine yönelik bilgilerle donatılmış, sporun psikolojik ve sosyal yönünü, fittness, zindelik ve rekreasyon eğitimini almış ve ayrıca üstün mesleki ve ahlaki standartlara sahip, araştırmacı, sorumluluk sahibi, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve sportif başarıları gerçekleştirecek, toplumun psikososyal yapısına katkıda bulunabilecek nitelikte lider antrenör ve spor yöneticileri olacak şekilde yetiştirmektir.

Misyon

Hedefimiz ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılamaya katkı sağlamak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi misyonu doğrultusunda, yaşam boyu öğrenme ilkesine inanan yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi; mesleki olarak üst düzey bilgi, beceri ve donanıma sahip; etik ilkelere bağlı, insan onuruna saygılı, ekip çalışmasına yatkın, kanıta dayalı bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi uygulamaya geçirerek alanında farklılık yaratan, araştırmacı, uygulayıcı ve yönetici, ulusal ve uluslararası platformlarda görev yapabilecek saygın mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası ve ulusal alanda etkin, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayan, araştırmacı bireyler yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz

  • Bilimsellik
  • Özveri
  • Emek
  • Mükemmellik
  • Yaratıcılık
  • Akılcılık
  • Eşitlik
  • Adalet
  • Yenilikçilik
  • Profesyonellik

Programa kabul koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümüne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonucuna göre kabul edilirler.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ programından mezun olabilmesi için eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması, programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, toplam 240 AKTS iş yükünü tamamlaması, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, özel sektörde veya kamuda sporla ilgili birimlerde spor uzmanı ve fitness&wellness lideri olarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve il teşkilatı ile federasyonlarda spor uzmanı olarak, federasyonlar ve spor kulüplerinde antrenör olarak, turizm alanında; su sporları, kara sporları, sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri, sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler, çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörü olarak, çeşitli rekreasyon işletmelerinde, tesislerde eğitmen ve yönetici olarak görev alırlar. Ayrıca üniversitelerde okutman veya araştırma görevlisi olarak, üniversitelerin, sağlık kültür spor daire başkanlıklarında sözleşmeli olarak, askerî okullarda ve polis okullarında eğitmen olarak, formasyon eğitimlerinin ardından beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

TR