Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat TOPER
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAŞCILLAR
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇETİNTAŞ
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
TR