Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

MÜFREDAT

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
AİİT101-2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
HEM101-2021 Hemşirelikte İletişim Becerileri 3+0+2 Zorunlu 3
HEM103-2021 Mikrobiyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
HEM105-2021 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 2
HEM107-2021 Fizyoloji 4+0+0 Zorunlu 4
HEM109-2021 Bilgi Teknolojisi 2+0+1 Zorunlu 3
HEM111-2021 Anatomi 4+0+2 Zorunlu 5
HEM113-2021 Hemşirelik Felsefesi, Temel Kavram ve İlkeleri 4+0+0 Zorunlu 4
İNG101-2021 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
TDB101-2021 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
      Toplam AKTS 30
         
  2.Yarıyıl Ders Planı      
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
AİİT102-2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
HEM102-2021 Beslenmeye Giriş 2+0+0 Zorunlu 2
HEM104-2021 Sağlık Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 3
HEM106-2021 Patoloji 2+0+0 Zorunlu 2
HEM108-2021 Hemşirelik Esasları 6+8+4 Zorunlu 14
HEM110-2021 Fizik Muayene ve Hemşirelik Sınıflama Sistemleri 2+0+0 Zorunlu 2
İNG102-2021 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
TDB102-2021 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
      Toplam AKTS 30
         
  3.Yarıyıl Ders Planı      
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
HEM201-2021 Hemşirelik Tarihi ve Etik 2+0+0 Zorunlu 3
HEM203-2021 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
HEM205-2021 İç Hastalıkları Hemşireliği 5+8+0 Zorunlu 14
HEM207-2021 Sağlık Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
HEM209-2021 Epidemiyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
HEM211-2021 Hemşirelikte Öğretim 4+0+0 Zorunlu 5
      Toplam AKTS 30
         
  4.Yarıyıl Ders Planı      
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
HEM202-2021 Biyoistatistik 2+0+0 Zorunlu 4
HEM204-2021 Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım 2+0+0 Zorunlu 4
HEM206-2021 Yoğun Bakım Hemşireliği 2+0+0 Zorunlu 4
HEM208-2021 Bulaşıcı Hastalıklar 2+0+0 Zorunlu 4
HEM210-2021 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 5+8+0 Zorunlu 14
      Toplam AKTS 30
         
  5.Yarıyıl Ders Planı      
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
HEM301-2021 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 4
HEM303-2021 Doğum-Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 5+8+0 Zorunlu 12
HEM305-2021 Psikiyatri Hemşireliği 5+8+0 Zorunlu 12
USD005-2021 Üniversite Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2
      Toplam AKTS 30
         
USD119-2021 İnsan Hakları ve Demokrasi 2+0+0 Seçmeli 2
USD120-2021 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2+0+0 Seçmeli 2
USD121-2021 Kariyer Planlama 2+0+0 Seçmeli 2
USD122-2021 Gönüllülük Çalışmaları 2+0+0 Seçmeli 2
USD123-2021 Dijital Dönüşüm 2+0+0 Seçmeli 2
USD124-2021 Ekolojik Okuryazarlık 2+0+0 Seçmeli 2
USD125-2021 İklim Değişikliği ve Etkileri 2+0+0 Seçmeli 2
USD126-2021 Osmanlı Türkçesi 2+0+0 Seçmeli 2

 

USD127-2021 Sosyal Sorumluluk 2+0+0 Seçmeli 2
USD128-2021 Kişisel Gelişim 2+0+0 Seçmeli 2
USD129-2021 Satranç 2+0+0 Seçmeli 2
USD130-2021 Kültür, Sanat, Spor 2+0+0 Seçmeli 2
USD131-2021 Malatay/ Arapgir 2+0+0 Seçmeli 2
USD132-2021 Sosyal Medya Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
USD133-2021 Yaşam Kültürü 2+0+0 Seçmeli 2
USD134-2021 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2+0+0 Seçmeli 2
USD135-2021 Etkili İletişim Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
USD136-2021 Malatya Tarihi 2+0+0 Seçmeli 2
USD137-2021 Profesyonel Sunum Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
USD138-2021 Karakalem Resim 2+0+0 Seçmeli 2
USD139-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları 2+0+0 Seçmeli 2
USD140-2021 Toplum ve Kültür 2+0+0 Seçmeli 2
USD141-2021 Çevre Bilgisi 2+0+0 Seçmeli 2
USD142-2021 Kompozit Malzemeler 2+0+0 Seçmeli 2
USD143-2021 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Biyoyakıtlar 2+0+0 Seçmeli 2
USD144-2021 Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
USD145-2021 İnşaat Yönetimi ve Hukuku 2+0+0 Seçmeli 2
USD146-2021 Hayatın Kökeni 2+0+0 Seçmeli 2
USD147-2021 Genetik Hastalıklar 2+0+0 Seçmeli 2
USD148-2021 Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 2
USD149-2021 Kişilik Teorileri 2+0+0 Seçmeli 2
USD150-2021 Anatomi 2+0+0 Seçmeli 2
USD151-2021 Temel İmmünoloji 2+0+0 Seçmeli 2
USD152-2021 Nanoteknoloji 2+0+0 Seçmeli 2
USD153-2021 Kalite Güvence ve Standartlar 2+0+0 Seçmeli 2
USD154-2021 İşletme Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
USD155-2021 Hat Sanatı 2+0+0 Seçmeli 2
USD156-2021 Minyatür 2+0+0 Seçmeli 2
USD157-2021 Tezhip 2+0+0 Seçmeli 2
USD158-2021 Sağlıklı Yaşam için Beslenme 2+0+0 Seçmeli 2
USD159-2021 Obezite ve Sağlık Etkileşimi 2+0+0 Seçmeli 2
USD160-2021 Endüstriyel Enzimler 2+0+0 Seçmeli 2
USD161-2021 Kişilerarası Şiddet ve Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
USD162-2021 Engelli Farkındalığı 2+0+0 Seçmeli 2
USD163-2021 Yaratıcı Drama 2+0+0 Seçmeli 2
USD164-2021 Türkiye Ekonomisi 2+0+0 Seçmeli 2
USD165-2021 Güncel Pazarlama Yaklaşımları 2+0+0 Seçmeli 2
USD166-2021 Finansal Okuryazarlık 2+0+0 Seçmeli 2
USD167-2021 Elektronik Ticaret 2+0+0 Seçmeli 2
USD168-2021 Ekonomik Göstergeler ve Yorumlar 2+0+0 Seçmeli 2
  6.Yarıyıl Ders Planı      
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
HEM302-2021 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5+8+0 Zorunlu 11
HEM304-2021 Halk Sağlığı Hemşireliği 5+8+0 Zorunlu 11
HEM306-2021 Hemşirelikte Yönetim 3+2+0 Zorunlu 6
USD006-2021 Üniversite Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2
      Toplam AKTS 30
         
USD119-2021 İnsan Hakları ve Demokrasi 2+0+0 Seçmeli 2
USD120-2021 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2+0+0 Seçmeli 2
USD121-2021 Kariyer Planlama 2+0+0 Seçmeli 2
USD122-2021 Gönüllülük Çalışmaları 2+0+0 Seçmeli 2
USD123-2021 Dijital Dönüşüm 2+0+0 Seçmeli 2
USD124-2021 Ekolojik Okuryazarlık 2+0+0 Seçmeli 2
USD125-2021 İklim Değişikliği ve Etkileri 2+0+0 Seçmeli 2
USD126-2021 Osmanlı Türkçesi 2+0+0 Seçmeli 2
USD127-2021 Sosyal Sorumluluk 2+0+0 Seçmeli 2
USD128-2021 Kişisel Gelişim 2+0+0 Seçmeli 2
USD129-2021 Satranç 2+0+0 Seçmeli 2
USD130-2021 Kültür, Sanat, Spor 2+0+0 Seçmeli 2
USD131-2021 Malatay/ Arapgir 2+0+0 Seçmeli 2
USD132-2021 Sosyal Medya Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
USD133-2021 Yaşam Kültürü 2+0+0 Seçmeli 2
USD134-2021 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2+0+0 Seçmeli 2
USD135-2021 Etkili İletişim Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
USD136-2021 Malatya Tarihi 2+0+0 Seçmeli 2

 

USD137-2021 Profesyonel Sunum Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
USD138-2021 Karakalem Resim 2+0+0 Seçmeli 2
USD139-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları 2+0+0 Seçmeli 2
USD140-2021 Toplum ve Kültür 2+0+0 Seçmeli 2
USD141-2021 Çevre Bilgisi 2+0+0 Seçmeli 2
USD142-2021 Kompozit Malzemeler 2+0+0 Seçmeli 2
USD143-2021 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Biyoyakıtlar 2+0+0 Seçmeli 2
USD144-2021 Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
USD145-2021 İnşaat Yönetimi ve Hukuku 2+0+0 Seçmeli 2
USD146-2021 Hayatın Kökeni 2+0+0 Seçmeli 2
USD147-2021 Genetik Hastalıklar 2+0+0 Seçmeli 2
USD148-2021 Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 2
USD149-2021 Kişilik Teorileri 2+0+0 Seçmeli 2
USD150-2021 Anatomi 2+0+0 Seçmeli 2
USD151-2021 Temel İmmünoloji 2+0+0 Seçmeli 2
USD152-2021 Nanoteknoloji 2+0+0 Seçmeli 2
USD153-2021 Kalite Güvence ve Standartlar 2+0+0 Seçmeli 2
USD154-2021 İşletme Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
USD155-2021 Hat Sanatı 2+0+0 Seçmeli 2
USD156-2021 Minyatür 2+0+0 Seçmeli 2
USD157-2021 Tezhip 2+0+0 Seçmeli 2
USD158-2021 Sağlıklı Yaşam için Beslenme 2+0+0 Seçmeli 2
USD159-2021 Obezite ve Sağlık Etkileşimi 2+0+0 Seçmeli 2
USD160-2021 Endüstriyel Enzimler 2+0+0 Seçmeli 2
USD161-2021 Kişilerarası Şiddet ve Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
USD162-2021 Engelli Farkındalığı 2+0+0 Seçmeli 2
USD163-2021 Yaratıcı Drama 2+0+0 Seçmeli 2
USD164-2021 Türkiye Ekonomisi 2+0+0 Seçmeli 2
USD165-2021 Güncel Pazarlama Yaklaşımları 2+0+0 Seçmeli 2
USD166-2021 Finansal Okuryazarlık 2+0+0 Seçmeli 2
USD167-2021 Elektronik Ticaret 2+0+0 Seçmeli 2
USD168-2021 Ekonomik Göstergeler ve Yorumlar 2+0+0 Seçmeli 2
  7.Yarıyıl Ders Planı      
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
HEM401-2021 İntörnlük 2+32+0 Zorunlu 27
HEM007-2021 7. YY SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli 3
      Toplam AKTS 30
         
  8.Yarıyıl Ders Planı      
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
HEM402-2021 İntörnlük 2+32+0 Zorunlu 27
HEM008-2021 8. YY SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli 3
      Toplam AKTS 30
TR