Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Tanıtımı

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜM TANITIMI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde misyonuna uygun olarak sağlık alanında ülkemizin istikbali ve istikrarı için çalışmayı görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, etik değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen uluslararası düzeyde nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla, 28 Mart 2020 tarihli 31082 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı “Beslenme ve Diyetetik Bölümü” kurulmuştur.

Beslenme ve Diyetetik bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Bu program 2021 yılı içinde alanında yetkin iki doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi ile ilk eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerine ilişkin derslerin yanı sıra, beslenme ilkeleri, beslenme biyokimyası, yetişkin ve çocuk hastalıklarında beslenme gibi alan derslerini, laboratuvar ve staj uygulamalarını kapsamaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler ‘Diyetisyen’ unvanını almaya hak kazanmaktadır.

Misyon

Bölümümüzün misyonu birey ve toplumların hastalıklardan korunması, hastalıklarının iyileştirilmesi, birey ve toplumlara yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırarak sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla uluslararası düzeyde eğitim bilgisine sahip diyetisyenler yetiştirmektir. 

Vizyon

Bölümümüzün vizyonu bilgili ve donanımlı mezunlarımızla, proje ve araştırmalarımızla ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmak, örnek ve lider bir bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz

  • Bilimsellik
  • Emek
  • Özveri
  • Mükemmellik
  • Yaratıcılık
  • Akılcılık
  • Eşitlik
  • Adalet
  • Yenilikçilik
  • Profesyonellik

Programa kabul koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, Beslenme ve Diyetetik bölümüne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonucuna göre kabul edilirler.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler; programa, üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Beslenme ve Diyetetik programından mezun olabilmesi için eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri alması, programda öngörülen diğer tüm çalışmalarda başarılı olması, toplam 240 AKTS iş yükünü tamamlaması ve ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gerekmektedir.

Çalışma Olanakları

 • Beslenme obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde oldukça önemlidir. Ayrıca beslenmenin çocukların büyüme ve gelişimindeki önemi artık daha iyi anlaşılmaktadır. Yapılan birçok çalışma ve proje ışığında diyetisyenlik mesleğinin gerekliliği ve önemi bu mesleğin çalışma alanlarını oldukça artırmıştır.
 • Diyetisyenler hastanelerde, araştırma kurumlarında, okullarda, bankalarda, otel ve restaurant gibi kurumlarda, yemek fabrikalarında, yaşlı bakım evlerinde, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, sağlık kulüpleri ve fitness merkezlerinde, besin endüstrisinde, üniversitelerde akademisyen olarak mesleklerini yürütebilmektedir.
TR