Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Bilsev DEMİR
Hemşirelik Anabilim Dalı Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Kübra KAYAOĞLU
Hemşirelik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Eda Özge YAZGAN
Hemşirelik Anabilim Dalı
Arş. Gör. Hatice ÇAKIR
Hemşirelik Anabilim Dalı
TR