Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Paydaş Listesi

Tablo 18. Paydaş Listesi
Paydaşlar İç Paydaş / Dış Paydaşlar/

Müşteri

Neden Paydaş Önceliği
Öğrenciler İç Paydaş Hizmet alan Öncelikli
Öğretim Elemanları İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
İdari Personel İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Fakülte Anabilim Dalları İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Ziraat Fakültesi İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Genel Sekreterlik İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
İdair ve Mali İşler

Daire Başkanlığı

İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Hukuk Müşavirliği İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Personel Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İç Paydaş Temel ortak Öncelikli
İl Sağlık Müdürlüğü

PersonelHizmetleri

Dış Paydaş Temel ortak Birlikte çalış
İl Sağlık Müdürlüğü

Döner Sermaye Muhasebe Hizmetler birimi

Dış Paydaş Temel ortak Birlikte çalış
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Personel Özlük Birimi

Dış Paydaş Stratejik ortak Birlikte çalış
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Maaş Mutemetliği ve Döner Sermaye

Dış Paydaş Stratejik ortak Birlikte çalış
İnönü Üniversitesi Dış Paydaş Stratejik ortak Birlikte çalış
TİTCK Dış Paydaş Stratejik ortak Birlikte çalış,İzle
Halk Bankası Dış Paydaş Stratejik ortak Birlikte çalış
TR