Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Sosyal Hizmet

 

SOSYAL HİZMET BÖLÜM TANITIMI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 2022-2023 yılı itibari ile ilk öğrencilerini alacaktır. Bölümümüzde 3 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzün Eğitim dili Türkçedir. Müfredat programında kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Kuramsal dersler konferans, grup tartışmaları, rol oynama, örnek vaka analizleri gibi çağdaş yöntemlerle verilmektedir. Uygulamalı derslerde ise, öğrencilerin öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktararak mesleki beceri ve davranış kazanmaları sağlanır.

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi, sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin kuramlardan yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek elemanıdır.

TR