Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Beslenme ve Diyetetik

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜM TANITIMI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde misyonuna uygun olarak sağlık alanında ülkemizin istikbali ve istikrarı için çalışmayı görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, etik değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen uluslararası düzeyde nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla, 28 Mart 2020 tarihli 31082 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı “Beslenme ve Diyetetik Bölümü” kurulmuştur.

Beslenme ve Diyetetik bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Bu program 2021 yılı içinde alanında yetkin iki doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi ile ilk eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerine ilişkin derslerin yanı sıra, beslenme ilkeleri, beslenme biyokimyası, yetişkin ve çocuk hastalıklarında beslenme gibi alan derslerini, laboratuvar ve staj uygulamalarını kapsamaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler ‘Diyetisyen’ unvanını almaya hak kazanmaktadır.

TR