Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Hemşirelik

HEMŞİRELİK BÖLÜM TANITIMI

Hemşirelik bölümü üniversitemizin misyonuna uygun olarak sağlık alanında ülkemizin istikbali ve istikrarı için çalışmayı görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, etik değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen uluslararası düzeyde nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla, 28 Mart 2020 tarihli 31082 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı “Hemşirelik Bölümü” kurulmuştur.

Dört yıllık lisans eğitimi veren, eğitim dili Türkçe olan hemşirelik programı 2021 yılı içinde alanında uzman dört doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi ile ilk eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Genel hemşirelik eğitimi, temel tıp bilimlerine ilişkin derslerin yanı sıra hemşireliğin sekiz temel alanında laboratuvar çalışması ve saha uygulamalarını da kapsayan meslek derslerini içermektedir. Programdan mezun olan öğrencilere lisans diploması ve ‘Hemşire’ unvanı verilir.

 

TR