Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Sağlık Bilimleri alanında akademik ve bilimsel araştırmalar yönüyle  uluslararası ve ulusal düzeyde tanınan, etik değerlere saygı duyan, yenilikçi sağlık profesyonelleri yetiştiren, eğitim, öğretim ve uygulama bakımından ülkemizin önde gelen fakülteleri arasında yer almaktır.

Misyon

İnsanlık ve ülkemiz yararına, toplum sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltecek sağlık hizmeti verebilen, disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışması yapabilen, çözüm odaklı, mesleki ve kültürel açıdan kendini sürekli yenilemeye çalışan nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

TR