Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Hakkımızda

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, üniversitemizin misyonuna uygun olarak sağlık alanında ülkemizin istikbali ve istikrarı için çalışmayı görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, etik değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen uluslararası düzeyde nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Sağlık Bilimleri Fakültesinin kuruluşu 28 Mart 2020 tarihli 31082 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Fakültemiz, 2021-2022 Güz Döneminde ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. Fakültemiz, bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini sağlamayı ilke edinmiş, kanıta dayalı bilgi ışığında hareket eden,  temel sağlık hizmetleri felsefesini benimsemiş, toplum sağlığı konusunda değişen koşullara uyum sağlayabilen, kendisini sürekli yenileyen profesyonellerin eğitimine öncülük etmektedir.

TR