Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Neşe KARAKAŞ
Hemşirelik Bölüm Başkan V.