Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Neşe KARAKAŞ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkan V.