Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Personel

Prof. Dr. Abuzer GÜNDÜZ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba MENEKLİ
Hemşirelik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Neşe KARAKAŞ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkan V.
Dr. Öğr. Üyesi Bilsev DEMİR
Hemşirelik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÖZDEMİR
Hemşirelik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fatma KIZILKAYA
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı