Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KIZILKAYA
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı